logo
Pentru intrebare va rugam
sa sunati la +40 244-250.520
Contact

Cerintele IAF privind ISO 14001

Cerintele IAF privind certificarea acreditata pe ISO 14001

Forumul International De Acreditare (IAF) si Organizatia Internationala de standardizare (ISO) doresc sa promoveze valoarea și relevanța certificării acreditate.

Ce inseamna certificare acreditata ISO 14001?

Organizatia are un sistem de management de mediu, potrivit pentru natura activităților, produselor și serviciilor, care este conform cu cerințele ISO 14001, și, în special, pot demonstra, pentru domeniul de aplicare definit că organizația :

 • a definit o politică de mediu corespunzătoare naturii, dimensiunii și impactului asupra mediului al activităților, produselor și serviciilor.
 • a identificat aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor pe care le poate controla și / sau influența și determina pe cei care pot avea un impact semnificativ asupra mediului (inclusiv cele legate de furnizori / contractori)
 • dispune de proceduri de identificare a legislației de mediu aplicabile și alte cerințe relevante, pentru a determina modul în care acestea se aplică aspectelor sale de mediu și pentru a menține aceste informații actualizate.
 • a pus în aplicare controale eficiente pentru a-și îndeplini angajamentul de a respecta cerințele legale aplicabile și alte cerințe.
 • a definit obiective și ținte care sunt măsurabile, în cazul în care este posibil, luându-se în considerare cerințele legale și aspectele semnificative de mediu, și are programe pentru atingerea acestor obiective și ținte de mediu.
 • se asigură că persoanele care lucrează pentru sau în numele organizației sunt conștienți de cerințele sistemului său de management de mediu și sunt competente să îndeplinească sarcini care au potențialul de a provoca un impact semnificativ asupra mediului.
 • a pus în aplicare proceduri de comunicare pe plan intern, precum și răspunsul la comunicarea și (după cum este necesar) cu părțile interesate externe.
 • se asigură că aceste operațiuni asociate cu aspectele semnificative de mediu sunt realizate în condiții specificate și monitorizează și controlează caracteristicile principale ale operațiunilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
 • a stabilit și (acolo unde este posibil) testat proceduri pentru a aborda și de a răspunde la situații de urgență, care pot avea un efect asupra mediului.
 • evaluează periodic conformitatea cu cerințele legale aplicabile și alte cerințe.
 • are ca scop prevenirea neconformitatilor.
 • a pus în aplicare proceduri eficiente de audit și analiză de management intern.
 •