logo
Pentru intrebare va rugam
sa sunati la +40 244-250.520
Contact

Proces de Evaluare ISO 14001

Prima etapa consta in auditarea departamentelor organizatiei dvs care au impact asupra Mediului. Unele dintre principalele puncte care vor fi auditate sunt:

 • Activitatile desfasurate;
 • Conformitatea documentatiei;
 • Documentatia;
 • Procese;
 • Cerinte legale pe ISO 14001;
 • Actiuni preventive si corective;
 • Inregistrarea informatiei;
 • Analiza efectuata de management;
 • Audituri interne;
 • Constientizarea personalului si instruiri.
 • Urmatoarea etapa a auditului este de a verifica ca procesele sunt indeplinite si actualizate. Pe timpul auditului se vor audita:

 • Controlul documentatiei
 • Inregistrari
 • Conformarea personalului si a managementului la sistem
 • Functionarea sistemului in cadrul fiecarui deparament al organziatiei
 • instruirea personalului.
 •